پروژه‌ها

سوابق اجرایی آژند پلیمر تهم

ردیف

عنوان پروژه

محل اجراء

کارفرما

1

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی

البرز

گروه مپنا

2

مشاوره و اجرای کاشی ضد اسید

نیشابور

نیروگاه خیام

3

مشاوره و اجرای کاشی ضد اسید

قزوین

نیروگاه شهید رجائی

4

مشاوره و اجرای کاشی ضد اسید

البرز

نیروگاه منتظر قائم

5

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی

زنجان

گروه کارخانجات ایران ترانسفو

6

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی

البرز

گروه مپنا پرتو

7

مشاوره و اجرای کاشی ضد اسید

شیراز

نیروگاه فارس

8

مشاوره و اجرای کاشی ضد اسید

اصفهان

نیروگاه برق اصفهان

9

مشاوره و اجرای بتن سخت

اصفهان

صنایع کاشی نیلوی اصفهان

10

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی

جاسک

شرکت چابنارد

11

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی

اشتهارد

شرکت اطلس فیلم اشتهارد

12

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی

شیراز

موسسه سرم سازی رازی شیراز

13

مشاوره و اجرای کاشی ضد اسید و رنگ نما و کفپوش اپوکسی

اصفهان

صنایع دفاع هفت تیر اصفهان

14

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی

قزوین

پل فیلم پلات گروه بیاضیان

15

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی

البرز

موسسه سرم سازی رازی کرج

16

مشاوره و اجرای کفپوش پلی یورتان

اصفهان

کاخانجات چینی زرین ایران

17

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی

اصفهان

شرکت سپاهان تراش اصفهان

18

مشاوره و اجرای آب بندی مخازن

اصفهان

کیک و کلوچه خوئی اصفهان

19

مشاوره و اجرای بتن سخت

کرمانشاه

چرخ معارف

20

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی

بروجرد

سیم کابل لاکی بروجرد

21

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی

آبیک

سیم کابل سیمین فرد

22

مشاوره و اجرای بتن سخت

شورآباد

سردخانه میوه طلایی شورآباد

23

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی

قزوین

کارخانجات اشکان چینی قزوین

24

مشاوره و اجرای کاشی ضد اسید

اصفهان

صنایع شیمیایی صنایع دفاع اصفهان

25

مشاوره و اجرای کفپوش الکترو آنتی استاتیک

شیراز

صاایران شیراز

26

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی و رنگ نما

بروجرد

داروسازی اکسیر لرستان

27

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی

تبریز

داروسازی زکریای رازی

28

مشاوره و اجرای کفپوش الکترو آنتی استاتیک

تهران

صنایع دفاع

29

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی

تبریز

داروسازی زهراوی

30

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی و رنگ دیوار اپوکسی

کرمانشاه

تایرکورد

31

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی

کرمانشاه

چاپ پویش

32

مشاوره و اجرای بتن سخت

رباط کریم

صنایع لبنی پاژن

33

مشاوره و اجرای کفپوش ضد اسید و بند کشی با ملات ضد اسید

میبد

صنایع لبنی می سان میبد

34

مشاوره و اجرای کفپوش پلی یورتان

اصفهان

گل دارو

35

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی

البرز

شرکت پایا سیستم

36

مشاوره و اجرای بتن سخت

کردان کرج

کارخانجات کنسرو سازی شیلتون

37

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی

مبارکه

دانشگاه آزاد مجلسی اصفهان

38

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی و بتن سخت

گرمسار

داروسازی گرمسار دارو

39

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی و بتن سخت

تهران

اطلس کیک

40

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی و الکترو آنتی استاتیک

کرمانشاه

آراد غرب

41

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی

رزن همدان

قطعه سازان رزن

42

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی و بتن سخت

البرز

شرکت داروسازی سها ۲

43

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی و بتن سخت

تهران

شرکت داروسازی سها ۳

44

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی

گناباد

کارخانجات چینی تقدیس

45

مشاوره و اجرای کفپوش پلی یورتان و اپوکسی دیوار

اصفهان

شرکت داروسازی رها

46

مشاوره و اجرای کفپوش الکترو آنتی استاتیک

یزد

جهان الکتریک

47

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی

آبادان

نیروگاه آبادان

48

مشاوره و اجرای کفپوش الکترو آنتی استاتیک

اصفهان

صنایع دفاع هفت تیر اصفهان

49

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی

تهران

دانشگاه علوم پزشکی

50

مشاوره و اجرای کفپوش اپوکسی

تبریز

صناع غذائی موسوی

شماره صفحه: -۷-

پروژه شرکت داروسازی فندا
پروژه شرکت داروسازی فندا

پروژه قطعات خودرو پایون فام تهران
پروژه قطعات خودرو پایون فام تهران

پروژه شرکت داروسازی امین اصفهان
پروژه شرکت داروسازی امین اصفهان

پروژه نمایشگاه بین المللی صنایع سنگ ساختمانی آیینه افرا
پروژه نمایشگاه بین المللی صنایع سنگ ساختمانی آیینه افرا

پروژه نمایشگاه بین المللی صنایع سنگ ساختمانی نقش آفرین تهران
پروژه نمایشگاه بین المللی صنایع سنگ ساختمانی نقش آفرین تهران

پروژه پارکینگ طبقاتی ایرانسل تهران
پروژه پارکینگ طبقاتی ایرانسل تهران

 اجرای کفپوش اپوکسی شرکت خانه کاشانه لپ لپ

اجرای کفپوش اپوکسی شرکت خانه کاشانه لپ لپ

 اجرای لایه پرایمردرسالن کارخانجات شرکت سازیبا

اجرای لایه پرایمردرسالن کارخانجات شرکت سازیبا